Nastavitve

Označi okence za omogočanja zgodovine poizvedb
Pojavna okna so možna pri rezultatu poizvedb, bibliografskih potakih in poizvedbi po klasifikaciji,
Označi okence za omogočanje označevanja izrazov za iskanje